Food-service-envelope-for-souvlaki-FAK55(110)-135-155
категория: Плик
код: FAK55(110).135.155 FAK55(110).135.155
размери: 5.5(11)x15.5x13.5 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -