Industrial_box_for_macarons_SK200(170)-54-54
категория: Поднос
код: SK200(170).54.54 SK200(170).54.54
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -