Pastry-box-TR420-300-300-45ST
категория: Непромукаема, Плитка
тип: Триъгълник
код: TR420.300.300.45ST TR420.300.300.45ST
размери: 42x4.5x30x30 cm
тегло: 84 g
Специални процеси:
оферта: -