категория: Микровел
код: 25 25
размери: 25x8.5x25 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -