Κατηγορία: Απλό, Χαμηλό
Κωδικός: 8-5.5 8-5.5
Διαστάσεις: 19 cm x 5.5 cm x 19 cm
Βάρος: 73 g