Κατηγορία: Απλό, Ψηλό
Κωδικός: 25-10 25-10
Διαστάσεις: 25 cm x 10 cm x 25 cm
Βάρος: 135 g