Κατηγορία: Απλό
Κωδικός: 40 40
Διαστάσεις: 40 cm x 10 cm x 40 cm
Βάρος: 299 g