Κατηγορία: Απλό, Γήπεδο
Κωδικός: 400.300.100 400.300.100
Διαστάσεις: 40 cm x 10 cm x 30 cm
Βάρος: 238 g