Κατηγορία: Απλό, Γήπεδο
Κωδικός: 670.470.150 670.470.150
Διαστάσεις: 67 cm x 15 cm x 47 cm