Κατηγορία: Απλό, Κορμού
Κωδικός: 350.150.90 350.150.90
Διαστάσεις: 30 cm x 9 cm x 15 cm
Βάρος: 105 g