Κατηγορία: Απλό, Κορμού
Κωδικός: 350.250.100 350.250.100
Διαστάσεις: 35 cm x 10 cm x 25 cm
Βάρος: 172 g