Κατηγορία: Μικροβέλε
Κωδικός: 28 28
Διαστάσεις: 28 cm x 8.5 cm x 28 cm
Ειδικές Διεργασίες: Αποθηκεύεται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.