Κατηγορία: Μικροβέλε
Κωδικός: 30 30
Διαστάσεις: 30 cm x 8.5 cm x 30 cm
Ειδικές Διεργασίες: Αποθηκεύεται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.