Κατηγορία: Σκαφάκι
Κωδικός: ΣΚ1 ΣΚ1
Διαστάσεις: 14(15.8) cm x 5.2 cm x 9(10.8) cm
Βάρος: 22 g